[vdr] Re: [ANNOUNCE] VDR developer version 1.3.47

Lucian Muresan lucianm at users.sourceforge.net
Tue Apr 18 01:27:20 CEST 2006


Hi,

attached is an update for the romanian strings.

Lucian
-------------- next part --------------
Common subdirectories: vdr-1.3.47_orig/PLUGINS and vdr-1.3.47/PLUGINS
diff -u vdr-1.3.47_orig/i18n.c vdr-1.3.47/i18n.c
--- vdr-1.3.47_orig/i18n.c	2006-04-15 16:13:45.000000000 +0200
+++ vdr-1.3.47/i18n.c	2006-04-18 01:20:40.000000000 +0200
@@ -472,7 +472,7 @@
   "Este evento - %s",
   "",//TODO
   "Ta audycja - %s",
-  "",//TODO
+  "Aceastã emisiune - %s",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "ÍâÐ ßÕàÕÔÐçÐ - %s",
@@ -494,7 +494,7 @@
   "Este evento - todos los canales",
   "",//TODO
   "Ta audycja - wszystkie kana³y",
-  "",//TODO
+  "Aceastã emisiune - toate canalele",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "ÍâÐ ßÕàÕÔÐçÐ - ÒáÕ ÚÐÝÐÛë",
@@ -516,7 +516,7 @@
   "Todos los eventos - todos los canales",
   "",//TODO
   "Wszystkie audycje - wszystkie kana³y",
-  "",//TODO
+  "Toate emisiunile - toate canalele",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "²áÕ ßÕàÕÔÐçØ - ÒáÕ ÚÐÝÐÛë",
@@ -693,7 +693,7 @@
   "Programa",
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Timer",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "ÂÐÙÜÕà",
@@ -847,7 +847,7 @@
   "Continuar",
   "ÅðáíáöïñÜ",
   "Fortsätt",
-  "Revenire",
+  "Continuare",
   "Tovább",
   "Continuar",
   "¿àÞÔÞÛÖØâì",
@@ -1685,7 +1685,7 @@
   "en abierto",
   "",//TODO
   "otwarty przekaz",
-  "",//TODO
+  "FTA (necriptat)",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "FTA (ÝÕ×ÐÚÞÔØàÞÒÐÝÞ)",
@@ -1707,7 +1707,7 @@
   "cifrado",
   "",//TODO
   "szyfrowany",
-  "",//TODO
+  "criptat",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "×ÐÚÞÔØàÞÒÐÝÞ",
@@ -1861,7 +1861,7 @@
   "Transmisión",
   "ÌåôÜäïóç",
   "Transmission",
-  "Transmisiune",
+  "Transmisie",
   "Transmission",
   "Transmissió",
   "¿ÕàÕÔÐçÐ",
@@ -2281,7 +2281,7 @@
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  "Urmeazã o înregistrare VPS!",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -2501,7 +2501,7 @@
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  "Insuficient spaþiul pe disc pentru înregistrare!",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "½ÕÔÞáâÐâÞçÝÞ ÜÕáâÐ ÝÐ ÔØáÚÕ ÔÛï ÝÐçÐÛÐ ×ÐßØáØ",
@@ -2545,7 +2545,7 @@
   "Abriendo el menú CAM...",
   "",//TODO
   "Åßóïäïò CAM Ìåíïý",
-  "",//TODO
+  "Deschid meniul CAM...",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "¾âÚàëÒÐî ÜÕÝî ÜÞÔãÛï ãáÛÞÒÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ (CAM)",
@@ -2589,7 +2589,7 @@
   "Reiniciando CAM...",
   "",//TODO
   "ÅðáíáöïñÜ CAM",
-  "",//TODO
+  "Se reseteazã CAM...",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "¿ÕàÕÓàã×ÚÐ CAM...",
@@ -2655,7 +2655,7 @@
   "¡Escriba %d dígitos!",
   "",//TODO
   "Ðáñáêáëü ðëçêôñïëïãÞóåôå %d íïýìåñá",
-  "",//TODO
+  "Vã rog introduceþi %d cifre!",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "½ÐÖÜØâÕ %d æØäàë",
@@ -3273,7 +3273,7 @@
   "Auto-cerrar al solicitar info de canal",
   "", // TODO
   "", // TODO
-  "", // TODO
+  "Durata afiºãrii informaþii canal",
   "", // TODO
   "", // TODO
   "¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÚÐÝÐÛÕ ×ÐÚàëâì",
@@ -3339,7 +3339,7 @@
   "Cerrar al pulsar botón de menú",
   "",// TODO
   "Klawisz Menu zamyka",
-  "",// TODO
+  "Tasta 'Meniu' închide",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "ºÝÞßÚã ¼ÕÝî ×ÐÚàëâì",
@@ -3735,7 +3735,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Numai PID-uri",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4461,7 +4461,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Canalul de pornire",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4483,7 +4483,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Volumul la pornire",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4505,7 +4505,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "ca mai înainte",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -4596,7 +4596,7 @@
   " 0\t-.#~,/_ at 1\tabcáç2\tdefé3\tghií4\tjkl5\tmnoñó6\tpqrs7\ttuvú8\twxyz9",
   "",//TODO
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  " 0\t-.#~,/_ at 1\taãâbc2\tdef3\tghiî4\tjkl5\tmno6\tpqrsº7\ttþuv8\twxyz9",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "",//TODO
@@ -5324,7 +5324,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Urmãtor",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -5346,7 +5346,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Anterior",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -5434,7 +5434,7 @@
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
-  "",// TODO
+  "Canal anterior",
   "",// TODO
   "",// TODO
   "",// TODO
@@ -5963,7 +5963,7 @@
   "Iniciando grabación",
   "",//TODO
   "",//TODO
-  "",//TODO
+  "A început înregistrarea",
   "",//TODO
   "",//TODO
   "·ÐßØáì ÝÐçÐâÐ",


More information about the vdr mailing list