<div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] loading /video/setup.conf</div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] loading /video/sources.conf</div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 21</div>
<div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 22</div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 23</div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 24</div>
<div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 25</div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 26</div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 27</div>
<div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 28</div><div>Dec  3 23:24:21 192 vdr: [2462] ERROR: error in /video/sources.conf, line 29</div></div><div><br></div><div>The first line in sources.conf with info gives an error.</div>
<div><br></div><div>Target system :</div><div>Linux version 2.6.23.17_stm23_0123 (dailybuild@invergordon) (gcc version 4.3.4 20091123 (STMicroelectronics/Linux Base) ) #1 PREEMPT Fri Jan 6 10:47:20 CET 2012</div><div><br>
</div><div>Crosscompiled on:</div><div>Linux version 2.6.32-45-generic (buildd@batsu) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1) ) #100-Ubuntu SMP Wed Nov 14 10:47:49 UTC 2012</div><div>With use of STlinux 2.3 for sh4-uclib. (STlinux 2.4 has a newer libuClibc so it didn't work)</div>
<div><br></div>